Leden

kromme knilles sjongers

Muziek

Teake Gras, accordeon
Sieta Heida, accordeon
Jose Jonker, trekzak
Jappie Bijlsma, accordeonMuzikale leiding

Piet van den Broeck

Hoge stemmen

Midden stemmen

Lage stemmen

Klaas Gerlsma
Ties van der Lei
Jan Planting
Andre Tanis
Jan Visser
Henk de Vries
Berry Zwaard
Ernst Beek
Pieter Brouwer
Jan ten Dam
Gerrit Eibrink
Klaas Goos
Jan Hoekstra
Anton Luhrman
Henk Mensink
Heerke Willemsma
Geart de Jong
Henk Kats
Freek Klijnsma
Rob Gerritsen 
Harke Alkema
Wim Blomsma
Jeep Heida
Auke van der Veen
Arie van Tongeren
Piet van den Broeck
Jan de Jong
Jacob Bontekoe
Durk Reinsna

Bestuur

   

Voorzitter

 Secretaris

Penningmeester

Jan de Jong
Tel. 06-30390710
E-mail:
jwdejong@planet.nl
 
Heerke Willemsma
Tel. 06-52609426
E-mail:
heerkewillemsma@gmail.com
 
Arie van Tongeren
Tel. 06-53853625
E-mail:
ahvtongeren@upcmail.nl


De muziek wordt verzorgd door:
Teake Gras, accordeon
Sieta Heida, accordeon
Joke Arends, accordeon
Jose Jonker, trekzak

Muzikale leiding: Luuk de Vries